RACIDO PROD COM S.R.L. || ÎMBUNĂTĂŢIREA COMPETITIVITĂŢII PRIN CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII MUNCII ÎN CADRUL RACIDO PROD COM SRL, ÎN SECTORUL COMPETITIV AL PRODUCŢIEI DE CONFECŢII TEXTILE / 2016 / 3,120,648.86 lei