POPAM II.2 Investiții productive în acvacultură

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Investiţii noi productive;
 • IInvestiții privind modernizarea fermelor;
 • Diversificarea producţiei şi a speciilor de cultură;
 • Diversificarea surselor de venituri şi creşterea profitabilităţii fermelor prin dezvoltarea turismului şi pescuitului recreativ.
 • Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Construcții pentru producție / procesare / depozitare / comercializare / activități complementare. Pentru activități complementare sunt eligibile: magazine pescărești cu vânzare direct către consumatorii finali, sau unităţi de procesare ca cel puţin 50% din materia primă să provină din producţie proprie.
 • Utilaje, echipamente, inclusiv de transport tehnologic pentru producție & modernizare / procesare / depozitare / comercializare unitati legate de activitatea de acvacultură.
 • Ce NU se finanțează:

 • activități de alimentație publică;
 • facilități de cazare
 • turism piscicol, turism pentru pescuitul recreativ-sportiv, turism legat de observarea păsărilor acvatice, turism educaţional referitor la protecţia mediului acvatic;
 • servicii de mediu aferente acvaculturii
 • activităţi educaţionale referitoare la acvacultură
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea maximă finanțării nerambursabile este de 1.000.000 euro.

  Valoarea minimă eligibilă aferentă unui proiect este de 24.605.00 lei (echivalentul a 5.000 EURO la cursul de schimb INFOREURO de 4,921 LEI/EUR, valabil în luna aprilie 2021)

  Structură cheltuieli eligibile în proiect:


  Pentru societăţile cooperative pescăreşti, care desfășoară activități economice în domeniul acvaculturii:
 • 75% fonduri nerambursabile
 • 25% contribuţie proprie

  La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.


  Pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi ONG-uri cu activitate economică în domeniul acvaculturii:
 • 50% fonduri nerambursabile
 • 50% contribuţie proprie

  La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.


  Pentru întreprinderile mari cu activitate economică în domeniul acvaculturii:
 • 30% fonduri nerambursabile
 • 70% contribuţie proprie

  La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.

 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR