PNDR 6.4 - Dezvoltarea activităţilor neagricole în mediul rural, noi dar şi existente

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Investiţii pentru activități de producție şi comercializarea produselor neagricole (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinarie, articole de hârtie şi carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activităţi de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare de construcţii metalice, maşini, utilaje şi echipamente; fabricare produse electrice, electronice;
 • Investiţii pentru activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat) și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii)
 • Investiţii pentru furnizarea de servicii (ex: servicii medicale, sociale, sanitar-veterinare; servicii de reparaţii maşini, unelte, obiecte casnice; servicii de consultanţă, contabilitate, juridice, audit; activităţi de servicii în tehnologia informaţiei şi servicii informatice; servicii tehnice, administrative, etc.)
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului.

 • Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi. Nota: Solicitantul va avea obligatia de a cumpara bunurile la expirarea contractului de leasing.
 • Achiziţionarea de mijloace de transport specializate, inclusiv mijloace de agrement si ambarcatiuni . Nu se acceptă: utilaje agricole, mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca
 • Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea finanțării nerambursabile este de:
 • maxim. 200.000 euro.

  Structura cheltuielilor eligibile:
 • 70%, fonduri nerambursabile sau
 • 90% fonduri nerambursabile pentru activităţi de producţie
 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR