PNDR 6.4 - Dezvoltarea activităţilor neagricole în mediul rural, noi dar şi existente

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice etc.)
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat) și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii4.4.
 • Activități turistice cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement și alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghidaj turistic;
 • Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative etc., inclusiv construcții, reconstrucții și/sau modernizarea spațiilor și zonelor aferente desfășurării activităților etc.)
 • Servicii agricole secundare (ex: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor, etc)
 • Fabricarea de peleți și brichete din biomasă

 • Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea clădirilor
 • Achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi. Nota: Solicitantul va avea obligatia de a cumpara bunurile la expirarea contractului de leasing.
 • Achiziţionarea de mijloace de transport specializate, inclusiv mijloace de agrement si ambarcatiuni . Nu se acceptă: utilaje agricole, mijloace de transport de tip tractor/cap tractor cu remorca/semiremorca
 • Investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea finanțării nerambursabile este de:
 • maxim. 200.000 euro pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism.

  Structura cheltuielilor eligibile:
 • 70% fonduri nerambursabile sau
 • 90% fonduri nerambursabile, pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agro-turism sau fermieri care îşi diversifica activitatea
 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR