PNDR 6.2 - Crearea de noi activităţi neagricole în mediul rural

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi eligibile:

 • Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton etc.;
 • Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat) și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.)
 • Activități turistice cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii de cazare în parcuri pentru rulote, camping și tabere, servicii turistice de agrement dependente sau independente de o structură de primire agro-turistica cu funcţiuni de cazare și servicii de alimentație publică, servicii de catering, servicii de ghid turistic;
 • Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural etc.)
 • Servicii agricole secundare (ex: activități legate de însămânțarea artificială, tunsul oilor, servicii de mutare ale cirezilor, servicii de îngrijire a copitelor, etc)

 • Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Achiziţia de terenuri construite/ neconstruite (nu poate reprezenta un scop în sine) - în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. Nu se acceptă: achiziția apartamentelor/ birourilor în spații rezidențiale, respectiv, de birouri.
 • Achiziţia de mijloace de transport specializate, inclusiv mijloace de agrement şi ambarcațiuni . Nu se acceptă: vehicule pentru transportul rutier de mărfuri, mijloace de transport de tip tractor/ cap tractor cu remorcă/ semiremorcă .
 • Achiziţia de echipamente corespunzătoare activităţii non-agricole pentru care se primeşte finanţare.
 • Alte cheltuieli relevante, corespunzătoare activităţilor codurilor CAEN din cererea de finanţare, indiferent de natura acestora, cu excepția celor expres menţionate că neeligibile, prin program.
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea finanțării nerambursabile este de:
 • 70.000 euro pentru activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism sau
 • 50.000 euro pentru alte activităţi dintre cele eligibile.

  Structura cheltuielilor eligibile: 100% fonduri nerambursabile, sub formă de primă, în două tranşe

  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare
  • 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri.
 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR