PNDR 6.2 - Crearea de noi activităţi neagricole în mediul rural

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi eligibile:

 • DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spațiul rural:
  - Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice, electronice, inclusiv producție de combustibil din biomasă, (fabricare de peleți) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului etc.;
  - Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.);
  - Activități turistice (ex: structuri de cazare de tip camping, parcuri de rulote, bungalow-uri, servicii turistice de agrement și alimentație publică, inclusiv punct gastronomic local);
  - Servicii (ex: medicale, sociale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural, etc.).
 • ÎNCURAJAREA MENȚINERII ȘI DEZVOLTĂRII ACTIVITĂȚILOR MEȘTEȘUGĂREȘTI TRADIȚIONALE ȘI DE PRODUCȚIE;
 • DIGITALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIN MEDIUL RURAL;
 • ÎNCURAJAREA ACȚIUNILOR DE PROTECȚIE A MEDIULUI
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea finanțării nerambursabile este de:
 • 70.000 euro pentru activităţi de producţie
 • 50.000 euro pentru alte activităţi dintre cele eligibile.

  Structura cheltuielilor eligibile: 100% fonduri nerambursabile, sub formă de primă, în două tranşe

  • 70% din cuantumul sprijinului după semnarea Contractului de finanțare
  • 30% după îndeplinirea tuturor obiectivelor din Planului de afaceri, fără a depăși cinci ani de la încheierea Contractului de Finanțare.
 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR