PNDR 4.2 Sprijin pentru investiţii în procesarea /marketingul produselor agricole

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de activităţi și cheltuieli eligibile:

 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul investițiilor noi și de extindere/ modernizare care vizează plantele proteaginoase (Mazăre, Fasole, Soia, Linte, Năut, Bob, Lupin sp., Arahide, Fasoliţă, Lucernă, Trifoi, Sparcetă, Ghizdei, Floarea soarelui, Cânepă, Rapiță, Dovleac, In, Camelină, Mac).

 • Construcţia și dotarea clădirilor unităților de procesare, inclusiv pentru componentele de colectare, conditionare, depozitare în cazul – investițiilor de extindere și modernizare care vizează alte tipuri de produse decât plantele proteaginoase (legume, cartofi, carne, lapte, cereale)

 • Cheltuieli generate de extinderea și/sau modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare comercializare.
 • Cheltuieli generate de investițiile pentru reducerea emisiilor gazelor cu efect de seră (GES) producerea de energie regenerabilă, eficiență energetică
 • Cheltuieli generate de investițiile privind infrastructura internă şi utilităţi, precum şi branşamente şi racorduri necesare proiectelor
 • Cheltuieli privind sisteme de supraveghere video pentru activitatea propusă prin proiect
 • Cheltuieli pentru respectarea condițiilor de igienă, sanitar-veterinare și a fluxului tehnologic, precum spațiile destinate personalului de producție: laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, a șefului de secție, spațiu pentru servirea mesei etc
 • Achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar de utilaje noi, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport compacte, specializate în scopul colectării materiei prime și/sau comercializării produselor agro-alimentare - echipamente necesare activităţii descrise prin proiect, precum și cele utilizate pentru scăderea consumului de energie și a emisiilor GES.
 • Cheltuieli generate de îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru procesarea și comercializarea produselor agro-alimentare.
 • Cheltuieli aferente marketingului produselor obținute (ex. echipamente pentru etichetarea, ambalarea produselor).
 • Cheltuieli aferente comercializării produselor: magazin la poarta unității (investiții noi și modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), magazin on-line, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare
 • Cheltuieli generate de investițiile în active necorporale (implementarea sistemelor de management a calităţii şi de siguranţă alimentară, achiziționarea de tehnologii (know‐how), patente şi licenţe, achiziţionarea de software, identificat ca necesar, cheltuieli de marketing: website, concept etichetare, creare marcă)
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de solicitant?

  Valoarea finanțării nerambursabile este de:
 • 600.000 euro/proiect – 800.000 euro/proiect
  pentru microintreprinderi și întreprinderi mici
  .
 • 1.000.000 euro/proiect – 1.200.000 euro/proiect
  pentru întreprinderi mijlocii
  .
 • 1.200.000 euro/proiect – 1.500.000 euro/proiect
  pentru alte întreprinderi și forme asociative
  .

  Structura cheltuielilor eligibile:
 • 50%, pentru IMM-uri și forme asociative
 • 40% pentru pentru alte întreprinderi
 • Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR