POC 4.1.1 Investiţii în activităţi productive

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli pentru amenajarea terenului
 • Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
 • Proiectare şi asistenţă tehnică
 • Consultanţă. Cheltuielile de consultanță pentru pregătirea și implementarea proiectului sunt în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
 • Construcţii şi instalaţii - cheltuieli aferente activităților de construire/extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale întreprinderii și cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport electrice sau hibride
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie
 • Cheltuieli cu achiziţionarea de active necorporale
 • Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
 • Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

  Tipuri de sectoare eligibile:

 • Clasa C – Industria Prelucrătoare (fără codurile 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricarea armamentului și muniției);
 • Clasa F – Construcții;
 • Clasa G – Comerț cu ridicata și cu amănuntul; Repararea autovehiculelor și motocicletelor;
 • Clasa H – Transport și depozitare;
 • Clasa I – Hoteluri și restaurante;
 • Clasa M – Activități profesionale, științifice și tehnice;
 • Clasa N – Activități de servicii administrative și de activități de servicii suport;
 • Clasa P – Învățământ;
 • Clasa Q – Sănătate și asistență socială;
 • Clasa R – Activități de spectacole, culturale și recreative;
 • Clasa S – Alte activități de servicii.
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de IMM?

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 1.000.000 euro.

  Structură cheltuieli eligibile în proiect: micro întreprinderi
 • 95% fonduri nerambursabile
 • 5% contribuţie proprie
 • Structură cheltuieli eligibile în proiect: întreprinderi mici
 • 90% fonduri nerambursabile
 • 10% contribuţie proprie
 • Structură cheltuieli eligibile în proiect: întreprinderi mijlocii
 • 85% fonduri nerambursabile
 • 15% contribuţie proprie
 • La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.


  Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR