Granturi pentru investiţii - Măsura 3 (relansare)

Proiecte eligibile

Ce se finanţează?

Tipuri de cheltuieli eligibile:

 • Cheltuieli cu realizarea/achiziţia construcţiilor,
 • Achiziţia de echipamente, inclusiv IT&C, tehnologii software, utilaje, instalaţii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, de tip mijloace fixe
 • Achiziţia de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului,
 • Cheltuieli cu consultanţa şi proiectarea, managementul de proiect, asistenţa tehnică, dirigenţia de şantier,
 • Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea,
 • Cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferinţe,
 • Cheltuieli privind studiile,
 • Cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii, precum şi orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiţii care face obiectul contractului de finanţare;
 • Cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • Cheltuieli cu achiziţia de echipamente, inclusiv echipamente IT&C, tehnologii software, tehnologii, utilaje, instalaţii, dotări independente, mobilier de birou şi mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unităţile de producţie/prestări servicii existente, precum şi active necorporale referitoare la brevete de invenţie, mărci de produse, software necesar desfăşurării activităţii.
 • Extra cheltuieli eligibile - pentru beneficiari din domeniul serviciilor de transport:

 • Cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea şi/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziţiona;
 • Cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport pentru transport persoane şi mărfuri necesare pentru desfăşurarea activităţilor de transport, cu excepţia mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităţilor administrative ale operatorului economic ori activităţilor de transport în interes propriu al acestora;
 • Cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente şi tehnologii care conduc la îmbunătăţirea confortului/calităţii serviciilor de transport persoane şi mărfuri prestate.
 • Valoarea ajutorului

  Care este valoarea maximă a ajutorului primit de IMM?

  Valoarea minimă a finanțării nerambursabile este de 50.000 euro.
  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile este de 200.000 euro.

  Se aplică (momentan) cursul valutar INFOREURO pentru luna septembrie 2020 de 1 EURO = 4,8395 lei.


  Structură cheltuieli eligibile în proiect - beneficiari din regiunile mai puțin dezvoltate:
 • 85% fonduri nerambursabile
 • 15% contribuţie proprie
 • La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.


  Structură cheltuieli eligibile în proiect - beneficiari din regiunea Bucureşti - Ilfov:
 • 70% fonduri nerambursabile
 • 30% contribuţie proprie
 • La care se adăugă TVA aferentă, neeligibilă , după caz.

  Obţineţi finanţarea

  Cum puteţi beneficia de fondurile nerambursabile?

  Descărcaţi şi completaţi Chestionarul Solicitantului, disponibil la butonul următor:

  După completare, ne trimiteţi chestionarul la adresa de email: finantare@laraconsulting.ro, pe baza căruia obţineţi gratuit:
 • o analiză a eligibilităţii societăţii şi a proiectului dorit, pentru a putea beneficia de aceste fonduri;
 • descrierea condiţiilor suplimentare necesare, pentru a putea beneficia de aceste fonduri (în caz de eligibilitate);
 • un pachet de ofertă personalizat (în caz de eligibilitate);
 • o sinteză a documentelor necesare şi a paşilor de lucru structuraţi, pentru a înţelege de la bun început, cât mai bine, procesul de accesare (în caz de eligibilitate);
 • răspunsuri la orice alte întrebări legate de acest program, sau de programe complementare.

 • Rata de răspuns diferă de la o firmă la alta, în funcţie de complexitatea cazului de eligibilitate. În cazul în care, nu aţi primit niciun răspuns, timp de 10 zile de la transmiterea email-ului, vă rugăm să ne contactaţi telefonic, pentru a ne asigura că solicitarea dvs. a ajuns la noi.

  GDPR