Scrierea proiectului

Întocmirea aplicaţiei de finanţare

Servicii

  • Definirea obiectivului general, a obiectivelor specifice, a rezultatelor, activităţilor şi cheltuielilor aferente proiectului
  • Întocmirea planului de afaceri / studiului de fezabilitate necesar documentaţiei proiectului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cerinţele Ghidului Solicitantului
  • Realizarea machetei de previziuni financiare cu documentarea solidă a bugetului
  • Dezbaterea grilei de punctaj şi optimizarea scorului proiectului
  • Întocmirea cererii de finanţare, şi a anexelor specifice
  • Întocmirea dosarului necesar pentru depunerea proiectului
  • Elaborare de răspunsuri/documentaţie către Autorităţi pentru solicitările de clarificări în vederea obţinerii Notificării de aprobare a proiectului
  • Suport în etapa de semnare a contractului de finanţare

Oportunităţi

smartphone-8

Recomandarea unor proiectanţi tehnici specializaţi în funcţie de specificul proiectului

sign-1

Rescrierea / finalizarea unui proiect ce nu a fost selectat la finanţare anterior

locked

Alinierea unor aspecte de afaceri la standarde legale înalte, datorită obligaţiilor survenite ca urmare a proiectului