Realizarea proiectului

Implementarea fazată a proiectului

Servicii

 • Monitorizarea obiectivelor proiectului şi a indicatorilor preconizaţi a fi atinşi, cu oferirea de recomandări la momentul potrivit
 • Verificarea conformităţii documentelor elaborate/ originale cu cerinţele impuse prin Axa prioritară respectivă, în vederea asigurării unui nivel calitativ al acestora, corespunzător
 • Cu privire la respectarea calendarului de desfăşurare a activităţilor proiectului, identificarea eventualelor probleme şi propunerea unor măsuri corective necesare pentru asigurarea respectării acestuia
 • Planificarea procedurilor de achiziţie, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare
 • Întocmirea asistată a specificaţiilor tehnice / a documentaţiei de atribuire, cu respectarea prevederilor legislative în vigoare
 • Derularea procedurilor de achiziţie şi la realizarea dosarelor de achiziţii, cu privire la verificarea noutăţilor în domeniul achiziţiilor din cadrul proiectului
 • Controlul existenţei înregistrărilor contabile distincte pe proiect precum şi a păstrării şi arhivării corespunzătoare a documentelor
 • Verificarea conformităţii documentelor contabile aferente cererilor de rambursare, cu formă şi termenele impuse de finanţator prin prevederile legislative în vigoare
 • Asigurarea conformităţii măsurilor de informare şi publicitate cu prevederile din Ghidul Solicitantului şi a documentelor cadru de programare
 • Întocmirea rapoartelor de progres tehnic şi a celui final
 • Întocmirea dosarelor cererilor de plată / rambursare
 • Urmărirea alocării bugetare şi a utilizării eficiente a Fondurilor europene şi a Bugetului de stat
 • Asistentă în relaţia cu Autorităţile finanţator, la efectuarea de vizite de monitorizare şi / sau auditare

Oportunităţi

search

Supravegherea tip re-check a procedurilor de achiziţii derulate de alţi consultanţi

flag-4

Preluarea sarcinii întocmirii cererilor de plată / rambursare, inclusiv suplimentarea forţelor de muncă, în cadrul unor proiecte de mare anvergură

alarm-1

Acordarea de materiale informative sintetice periodice beneficiarilor referitor la normele de îndeplinit şi noutăţile legislative ale programului de finanţare accesat