Durabilitatea proiectului

Monitorizarea post-implementare

Servicii

  • Asistenţă în perioada de durabilitate a proiectelor derulate prin fonduri nerambursabile, prin monitorizarea indicatorilor de proiect
  • Continuarea transferului de know-how, către clienţi, pe teme de finanţare nerambursabilă

Oportunităţi

layers

Sugerarea de noi investiţii cu identificarea surselor de finanţare compatibile cu proiectele derulate anterior

price-tag

Oferirea unui discount începând cu al doilea proiect demarat e acceaşi entitate

switch-4

Beneficierea de o schemă de comisionare dedicată pentru recomandările ce se transformă în proiecte certe